måndag 27 januari 2014

22. Kolla! Här är en favoritbok från min bokhylla

Ska du bara läsa en bok om föräldraskap och barnuppfostran (eller snarare föräldrauppfostran) så låt det bli Lars H Gustafssons Växa – inte lyda.

Föredrar du att läsa noll böcker på ämnet så släng iallafall ett getöga på de åtta råd som boken bygger på:

1. Tro alltid barnet om gott!
Utgå ifrån att barnet vill dig väl och gör vad det kan för att samarbeta!

2. Ge barnet en stund varje dag då du är absolut närvarande och har hur mycket tid som helst!
Finn en återkommande stund, till exempel strax innan barnet somnar, och låt den bli helig!

3. Läs, berätta och sjung!
Läs för barnet varje dag! Berätta egna sagor, historien om dig själv och om hur det var när barnet var litet! Sjung de sånger du hörde som barn – och gärna några nya!

4. Lek – och låt barnet leka!
Lek gärna tillsammans med barnet, men låt det också leka och fantisera på egen hand! Ge det en koja att gömma sig i och en "storsten" att klättra upp på!

5. Respektera ditt barns integritet!
Erkänn barnets rätt att ha sina tankar och drömmar i fred! Kräv inte full insyn i barnets liv, minnen eller framtidsplaner! Läs aldrig barnets brev eller dagbok!

6. Ha så få fasta regler som möjligt – men gott tålamod!
Skilj mellan det du vill bestämma, det som barnet ska få bestämma och det som ni ska besluta gemensamt! Låt barnet få göra misstag och lita på att det lär av sina erfarenheter!

7. Bevaka barnets rätt till en känsla av värdighet och värde!
Använd aldrig bestraffningar som kan kränka barnet, och låt ingen annan göra det heller! Be om förlåtelse om du gör bort dig!

8. Öppna ditt hem, bry dig om barnets kompisar och engagera dig i vad som händer i förskolan och skolan!
Lär känna och respektera andra barn än ditt eget så kommer du att bli känd och respekterad tillbaka!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar